POUČEVANJE EVROPSKE ZGODOVINE S FILMOM


Srednješolski programi poučevanja evropske zgodovine postanejo bolj interaktivni, zanimivi in poglobljeni v razumevanju s pomočjo filma


POUČEVANJE EVROPSKE ZGODOVINE S FILMOM  (v ang. Teaching European History through Cinema – TEHC) je nov izobraževalni program, ki bo v šolskem letu 2017/2018 izvajan v petih evropskih državah: Italija, Irska, Romunija, Bolgarija in Slovenija.

Nosilec mednarodnega projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom (Teaching European History through Cinema) je AGIS iz Italije v partnerstvu s partnerji iz Irske, Bolgarije, Italije, Romunije in Slovenije, ki je podprt s strani podprograma MEDIA Ustvarjalne Evrope (Evropska komisija, poziv EACEA 25/2016). Projekt v Sloveniji vodi Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo.Glavni cilj projekta je vzbuditi zanimanje in povečati priljubljenost evropskega filma in filmske produkcije med srednješolci, ob tem pa dopolniti ter oplemenititi kakovost pouka evropske zgodovine s filmom na srednjih šolah. S filmi, ki bodo v okviru projekta prikazani, se ta zavzema tudi za poglobitev razumevanja poteka pomembnih, prelomnih dogodkov v evropski zgodovini in njihov globlji uvid med dijaško populacijo.Gre za prvi izobraževalni projekt, ki se osredotoča na določen predmet v šolskem kurikulumu – zgodovino, in ga na osnovi svoje kategorije filmskosti (fikcije) skuša poglobiti in dopolniti njegovo izvedbeno kakovost. Ob tem je naloga projekta vseskozi tudi razvoj in krepitev filmske vzgoje kot take. Druga pomembna razlikovalna prednost danega projekta je njegov pedagoški pristop: projekt ne temelji le na podajanju informacij ex cathedra, temveč se zavzema in vzpodbuja tudi razvijanje praktičnih veščin dijakov, ki jim bodo dolgoročno koristile, da se izoblikujejo v aktivne in informirane državljane sveta.Projekt želi v vsaki od petih vključenih držav zagotoviti udeležbo okoli 20 srednjih šol, vsaj dveh srednješolskih razredov iz vsake (približno 50 učencev, skupaj 1000 dijakov) in približno 40 učiteljev zgodovine, geografije, sociologije, psihologije, likovne umetnosti in informatike, ki bodo aktivno udeleženi v njegovo izvedbeno plat.V okviru projekta bomo pripravili celovit katalog evropskih filmov, ki se osredotočajo na prikazovanje evropske zgodovine in njenih ključnih dogodkov, mejnikov, kot so: revolucije, vojne, preseljevanja, družbena gibanja, pomembne zgodovinske osebnosti, kulturne težnje in pomembni dogodki s področja kulture. Katalog bo vseboval tako nedavne produkcije kot filme s tematskega polja kulturna dediščina.Programski oz. izvedbeni del projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom, v katerem bodo sodelovali srednješolci v Sloveniji, se v velikem delu osredotoča ravno na praktične dejavnosti, sodelovanje in udeležbo dijakov. Izbrani filmi ne bodo služili le prikazu in osvetlitvi določenih zgodovinskih dogodkov in trenutkov, pač pa bodo tudi povod, izhodišče za lastno ustvarjalnost in ustvarjanje dijakov: pripravo avdio-vizualnih gradiv, t.i. video esejev. Ustvarjanje novih gradiv; video esejev s prilagajanjem in uporabo obstoječih filmskih vsebin je pravzaprav reprezentativna praksa novodobne digitalne družbe, v kateri je meja med odjemalci (gledalci, poslušalci) in proizvajalci kulturnih/umetniških vsebin vse bolj zabrisana. Z ustvarjanjem in produkcijo video esejev bodo učenci in učitelji spoznali vse sestavine avdiovizualnega jezika (slika, zvok, montaža, fotografija itd.) Tudi tako bodo dobili možnost in priložnost, da postanejo aktivni del nove generacije gledalcev.Spomladi prihodnje leto (2018) bo v okviru projekta razpisan tudi spletni natečaj, v katerem se bodo s svojimi video eseji predstavili dijaki iz vseh petih sodelujočih držav. Avdiovizualni materiali v obliki video esejev, ki jih bodo dijaki ustvarili, bodo predstavljeni na spletni platformi, kjer bo moč zanje tudi glasovati. Ob zaključku projekta bo na podlagi glasovanja (števila zbranih glasov) in ocenjevanja, izbora strokovne žirije izbran en video-esej iz vsake države, izmed teh pa nato še veliki zmagovalec. Več podrobnosti o tekmovanju in nagradah bomo objavili v začetku naslednjega leta.Trenutno s partnerskimi državami pripravljamo katalog filmov in pedagoškega gradiva, ki bo učiteljem v pomoč pri izvajanju filmsko-vzgojnih aktivnosti. Učitelji bodo s kataloga filmov izbrali 4 filme iz 5 kategorij (slovenski film ter t.i. Main history, Small history, 19. stoletje, 20. stoletje). Filmi bodo predvajani v originalni različici s slovenskimi podnapisi. Dijaki pa si jih bodo vsakokrat ogledali na kinematografskih lokacijah (kinodvorane, lokalni kulturni domovi s kino programom ipd.), saj je ena od osrednjih nalog projekta tudi zagotavljanje neokrnjene filmske izkušnje. Raziskave kažejo, da kar 55 % dijakov v Evropi filme v sklopu pouka gleda v razredu, le 18 % pa si jih ogleda v kinu.V Sloveniji bo projekt izvajal Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo.Vizo že vrsto let izvaja kulturne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju filma in drugih vizualnih medijev. Pripravljamo kakovostne filmske vsebine (interaktivne delavnice filmsko-izraznih sredstev, pedagoško vodeni pogovori po ogledu filma, predavanja s področja filmskega ustvarjanja) za vrtce, šole, kine, knjižnice, festivale in druge zainteresirane organizacije, vse pa dopolnimo še z vzgojno-izobraževalnim spremljevalnim programom filmske vzgoje. Pedagoške vsebine izvajamo tudi s širšega področja vizualne kulture.Naše osrednje poslanstvo je s kakovostnimi pedagoško inovativno zasnovanimi programi filmske vzgoje film kot umetnost in izrazno sredstvo popularizirati med otroci, mladimi in študenti ter doseči, da se aktivneje vključi v šolski kurikulum kot eno od sredstev za poučevanje različnih predmetov (zgodovina, sociologija, psihologija, likovna umetnost, glasba, geografija itd.).Pri Vizoju skrbimo za vsebino in izvajanje spletne filmske platforme Mad about Film (MAF), pripravo in izvedbo prvega tovrstnega filmskega festivala za mlade pri nas Film na oko (FNO) ter izvedbo raznolikih filmsko-vzgojnih programov v vzgojno-varstvenih zavodih po državi, kar je samo nekaj naših osrednjih programov.Prihodnji teden, v sredo, 29. 11. 2017, v MSUM v Ljubljani za strokovne delavce šol, učitelje, ki bodo vključeni v projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom, pripravljamo seminar: »Filmska izrazna sredstva in raba filma pri pouku«, kjer bomo projekt podrobneje predstavili in se dogovorili tudi o njegovi izvedbeni plati.


 

***

Mednarodni projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom je program (Teaching Europen History through Cinema – TEHC) se bo v Sloveniji izvajal pod okriljem filmsko-vzgojnega Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo (www.vizo.si) in v partnerstvu še s petimi strokovnimi partnerji iz Italije (AGIS [nosilec projekta] – www.agisweb.it, IULM Universitywww.iulm.com), Irske (County Museum Dundalkwww.dundalkmuseum.ie), Bolgarije (International Short Film Festival »In the Palace«www.inthepalace.com) ter Romunije (Romanian Film Promotion APFRwww.romfilmpromotion.ro/en).


***

Projekt je sofinanciran s strani podprograma MEDIA Ustvarjalna Evropa (Evropska komisija, poziv EACEA 25/2016).


 

***

Za več informacij o projektu in njegovem izvajanju v Sloveniji pišite na: rok.govednik@vizo.si ali dasa.lozar@vizo.si.