Uspeh slovenskih srednješolk na mednarodnem tekmovanju za najboljše videoeseje


V Milanu se je 18. oktobra zaključil mednarodni projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom (eng. Teaching European History Through Cinema), ki je povezal preko šesto dijakov in dijakinj iz Italije, Bolgarije, Romunija in Slovenije. Mladi so tekom minulega šolskega leta pripravljali videoeseje na raznolike teme iz evropske zgodovine, ki so izhajale ali se nanašale na filmske reference, ki so si jih prej ogledali. Med več kot dvesto prejetimi je videoesej Your name avtoric Nejke Guček Cvelbar in Anamarije Gole iz Gimnazije Novo mesto prejel nagrado občinstva.

Projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom je v šolskem letu 2017/2018 v izobraževalni program zgodovine na nekaterih srednjih šolah po Sloveniji, v Italiji, Romuniji in v Bolgariji, vpeljal film kot pedagoško sredstvo in strokovno umetniško vsebino. Dijaki in dijakinje so si ogledali štiri filme, se o njih pogovorili in jih analizirali, za vključene pedagoge pa so bila organizirana izobraževanja o filmski vzgoji. Kot pravi producent projekta v Sloveniji in direktor Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, Rok Govednik, je bil »namen projekta, da se teme zgodovine predstavi s pomočjo kakovostnih umetniških filmov, preko katerih so ob koncu šolskega leta dijaki in dijakinje ustvarjali tudi videoeseje. To so lastni razmisleki v montažni formi avdio-vizualnih vsebin, kot so filmi, TV novice, oglasi, povezani z učno snovjo, ki so jo obravnavali pri pouku. Gre za prvo tovrstno prakso pri nas, ki kaže, kako lahko film v šolskem sistemu deluje vključujoče in dopolnjujoče, vzpodbuja aktivno participacijo mladih in ni le zgolj enkratna popestritev pouka.« Skupno je bilo v Sloveniji v projekt vključenih preko 1700 dijakov in dijakinj.

V projektu so sodelovali pedagogi različnih profilov, tako zgodovinarji kot učitelji drugih srednješolskih predmetov (sociologija, angleščina, psihologija, umetnostna zgodovina in informatika) in naslednje šole: Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Gimnazija Bežigrad Ljubljana, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Gimnazija elektro in pomorska šola Piran, Šolski center Postojna, Gimnazija Jurija Vege Idrija, Gimnazija Novo mesto in Gimnazija Murska Sobota. Projekt, ki ga je osnovala italijanska organizacija AGIS, je dobil prestižno podporo EU (podprogram MEDIA Ustvarjalna Evropa, Evropska komisija, poziv EACEA 25/206).

»Pri poučevanju zgodovine učitelji dajemo velik poudarek na delu z različnimi zgodovinskimi viri. Pri pouku smo občasno uporabljali filmsko gradivo, vendar lahko z znanjem, ki smo ga pridobili v okviru tega projekta analiziramo avdio-vizualne vire veliko bolj poglobljeno in iz različnih zornih kotov. Po zaslugi projekta se je povečala aktivna vloga dijakov pri pouku. Dijaki so pridobili spretnosti iz področja zbiranja različnih virov in kritičnega vrednotenja njihove uporabne vrednosti, velik poudarek pa je bil tudi na razvijanju ustvarjalnosti in samoiniciativnosti,« pravita profesorja zgodovine z novomeške gimnazije Nevenka Malnarič Brulc in Matjaž Štih. Malnarič Brulc je bila mentorica najboljše ocenjenega videoeseja na nacionalni ravni One new follower, avtoric Tanje Topić, Tinkare Moretti in Eve Lukšič, Štih pa mentor drugouvrščenega slovenskega videoeseja ter dobitnika nagrade občinstva na mednarodnem nivoju, Your name, avtoric Nejke Guček Cvelbar in Anamarije Gole. Videoeseje na nacionalni ravni je ocenjevala strokovna žirija v sestavi: dr. Jasmina Šepetavc, Špela Škulj in Rok Govednik. Slovenska predstavnica v mednarodni žiriji je bila Daša Ložar iz Zavoda Vizo.

V času letošnjega 29. ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe se bo zavrtelo šest najboljših slovenskih videoesejev po ocenjevanju nacionalne žirije, in sicer v petek, 16. novembra ob 18. uri v Cankarjevem domu (dvorana E1, druga pasaža CD), kjer bodo prisotni tudi nekateri ustvarjalci videoesejev. Projekcija bo v sklopu Vizojevega že 17. Mad about Film seminarja za mlade.

 

Ob 5. obletnici delovanja je uspeh slovenskih dijakinj na mednarodnem nivoju izredno lepa popotnica za filmsko-vzgojno delo Zavoda Vizo.

Do sedaj je Vizo izvedel več kot 450 filmskih dogodkov po vsej Sloveniji (VIZ, kini, mladinski centri) in dosegel več kot 33.000 otrok in mladostnikov. V Sloveniji je vzpostavil prvi mednarodni filmski festival za mlade Film na oko (od leta 2015), vsako leto pod okriljem svojega programa Mad about Film (MAF) organizira poletni filmski tabor za mlade in redno sodeluje s kini Art kino mreže Slovenije, kjer izvaja različne filmsko-vzgojne aktivnosti. Že od same ustanovitve pa kontinuirano prireja brezplačne delavnice in multimedijska predavanja o zgodovini filma v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji.

Zavod Vizo pri njegovem delovanju podpira tudi Slovenski filmski center (SFC), javna agencija.

 

Več o zaključku projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom: https://vizo.si/glasujte-za-najboljse-videoeseje-podprite-slovenske-mlade-ustvarjalke/ FB projekta: https://www.facebook.com/Poučevanje-evropske-zgodovine-s-filmom-232693444142653

Najboljših šest slovenskih videoesejev: https://www.youtube.com/channel/UCYV4xyXNFjyIeHMjxv0Zb-g

Uradna stran projekta Teaching European History Through Cinema: http://tehcproject.com/

Projekti Zavoda Vizo: https://vizo.si/tekoci-projekti/ FB Vizo: https://www.facebook.com/ZavodVizo

Mad About Film: www.madaboutfilm.si

Film na oko: www.filmnaoko.si

KONTAKT: info@vizo.si, rok.govednik@vizo.si, dasa.lozar@vizo.si

 

PRILOŽENE FOTOGRAFIJE:

FOTO 1: Tinkara Moretti, Tanja Topić (spodaj), Eva Lukšič, Nevenka Malnarič Brulc (prof. zgod., Gimnazija Novo mesto), Daša Ložar, Rok Govednik (oba Zavod Vizo); v Milanu pred IULM na zaključku projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom in podelitvi nagrad, arhiv: Zavod Vizo

FOTO 2: Anamarija Gole, Matjaž Štih (prof. zgod., Gimnazija Novo mesto), Nejka Guček Cvelbar; v Novem mestu, arhiv: Gimnazija Novo mesto

FOTO 4: Projekcija enega izmed filmov Dva dneva, ena noč; Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, arhiv: Gimnazija Novo mesto

FOTO 5: Ena izmed sodelujočih srednjih šol – Gimnazija Bežigrad Ljubljana, arhiv: Gimnazija Bežigrad